Onze mensen

Hoofdbestuur

Rob de Groot

Voorzitter

René van den Oetelaar

Secretaris

Henk de Kok

Penningmeester

Harry van der Laan

2e Voorzitter

Earl Aksel

2e Secretaris

Edwin Baur

2e Penningmeester

Jan de Jonge

Landelijk Coördinator Persoonlijke Belangenbehartiging

Jos Baas

Hoofdbestuurslid

Simon Geltink

Hoofdbestuurslid

Irene Csik - van den Berg

Stagiaire

Medewerkers

Wim Eilert (Vakbondsbestuurder)

Rob de Groot (Vakbondsbestuurder)

mr. Karin Murijn (Officemanager)

Earl Aksel (Operator Agressietelefoon)

Fred Stobbe (Webmaster)

Ereleden

Ereleden van de VVMC