Nieuws

Nieuws over hoger beroep tegen het vonnis in de bodemprocedure NS Service Stations

Arbeidsomstandig- heden en CAO

Memorie van grieven bij het gerechtshof ingediend

 

Beste leden van FNV Spoor en VVMC,

 

In juni 2022 hebben we jullie bericht dat FNV en VVMC in hoger beroep zijn gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in de bodemprocedure. Op 31 oktober jl. hebben FNV en VVMC  onze memorie van grieven bij het gerechtshof ingediend. Hierin wordt uitgebreid uiteengezet waarom FNV en VVMC het oneens zijn met het oordeel van de rechtbank.

 

Het hoger beroep richt zich tegen de beslissing van de rechtbank over de aftopping van de ontslagregeling ten aanzien van de PAWW?uitkering én tegen de beslissing van de rechtbank over de voortzetting van pensioenopbouw tijdens WW.

 

De vervolg stap in de hogerberoepsprocedure is dat NS uiterlijk binnen 10 weken haar reactie op de door FNV en VVMC ingediende gronden zal indienen bij het gerechtshof. Daarna zal het gerechtshof beslissen hoe de hogerberoepsprocedure wordt voortgezet.

Zodra er weer nieuws te melden is in de hoger beroep procedure berichten we jullie weer.

 

 

Namens de VVMC:      Rob de Groot

Namens FNV Spoor:    Henri Janssen

Meer binnen dit onderwerp

Nieuws

22 November 2023, Start dag 6 CAO onderhandelingen NS

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

CAO flits, NS wil niet meer bewegen totdat bonden gaan bewegen

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #4

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao NS 14 november 2023, niet veel nieuws onder de zon

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Teleurstellend loonbod

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Nieuws

Cao flits #3

Arbeidsomstandig- heden en CAO
Bekijk meer